ORGANICI DI DIRITTO A.S. 2012-2013

     
   
     
     
  Medie
     
     
     
   
  Secondarie di II Grado
   
    Organico di diritto II grado - a.s. 2012-2013.pdf
     
    Organico di diritto II grado - Ed. fisica - a.s. 2012-2013.pdf
   
   
  Personale A.T.A.
   
    STAMPA DATI ANALITICI ORGANICO A.T.A. 25072012.pdf
     
     
     
   
   

A.S. 2011-2012